S4 - kassabudjetointilaskuri

• Selvitetään markkina- ja kilpailutilanne objektiivisesti
• Tunnetaan asiakkaat ja heidän tarpeensa perinpohjaisesti
• Toimitaan asiakaslähtöisesti, ollaan positiivisesti erilaisia
• Lasketaan ja asetetaan hinnat oikein

Talous saadaan kuntoon ja yritys turvalliseen kasvuun käytännön toimilla - ei laskemalla
LASSE KARJALAINEN

tuotekehittäjä
+358 400 716 420
lasse.karjalainen@simulo.fi
www.simulo.fi