• Pikara- ja Kaske-ohjelmat, noin 500 yritystä
• Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen ohjelmat, yli 300 yritystä
• Yritystulkki
• Suomen Yrittäjät ja Sypoint, kymmeniä yrityksiä
• Muut koulutusohjelmat ja hankkeet, yli 300 yritystä
• ProAgrian neuvojat, noin 40 käyttäjää
• Monitaitokonsultit, noin 30 konsulttia
• Kehittämisyhtiöt, uusyrityskeskukset, hautomot, apteekit, yhdistykset,
kaupunkien ulkoistamiset ja liikelaitostamiset, Taideteollisuuden Laatumerkki jne.
• Suorat yrityskohteet: rahoituksen suunnittelua, tukien ja lainojen mitoitusta ja hakua,
liiketoimintasuunnitelmia, strategiaohjelmia, ennakointia jne.


Katso myös www.sympa.fi, osaamisen johtamisen ja HR:n tiennäyttäjä