Tukimateriaalia

• Ruuska, Karjalainen, Johnsson: Miten laaditaan hyvä liiketoimintasuunnitelma
• BusinessPlan (Finnvera Oyj, 2001)
• Karjalainen: Pienyrityksen talousopas (Finnvera Oyj, 2002)
• Liiketoimintasuunnitelmatyöpohjat

LASSE KARJALAINEN

tuotekehittäjä
0400 716 420
lasse.karjalainen@simulo.fi
www.simulo.fi